[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าของผลงาน : นายภาาสกร รอดริน
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1050    จำนวนการดาวน์โหลด : 1202 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระหว่างเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (2204-2105) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบและใบงาน การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติใบงาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
จากการสังเกตการส่งแบบทดสอบและใบงานของนักศึกษา พบว่าคะแนนโดยรวมในการส่ง ใบทดสอบและใบงานช่วงหน่วยที่ 4 – 5 จะอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรจะมีการติดตามความประพฤติ ความตั้งใจในการเรียน และสนใจเรียน ของนักศึกษากลุ่มนี้เพิ่มเติม ในเวลาที่สอนไม่ควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ควรมีการฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นประจาทุกวัน โดยอาศัยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพราะความรู้สึกในการเขียนโปรแกรมกันเองกับเพื่อน แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมกับครู เนื่องจากการเขียนโปรแกรมกับเพื่อนมีความเป็นกันเองมากกว่าทาให้ไม่ตื่นตระหนก หรือตื่นกลัว แต่ก็ควรมีครูอยู่ในกิจกรรมนั้นด้วยเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้เรียนจะได้รับดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 6/พ.ย./2560
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 20/ต.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-เครื่องทำความสะอาดพื้น-ปวช 2/ส.ค./2560
      เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/ส.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-ชุดอุปกรณ์ผ่าแตงโม 2/ส.ค./2560