[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เจ้าของผลงาน : นายสุคนธ์ จันทร์เสน
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1016    จำนวนการดาวน์โหลด : 352 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ที่เรียนวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล ชั้น ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา พบว่านักศึกษากลุ่มที่ศึกษามีจำนวน 20 คน มีคะแนนเข้าชั้นเรียนในการตรงต่อเวลาน้อยที่สุด 6 คน นักศึกษาเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง 5 คน และนักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ 9 คน เมื่อทำการวิเคราะห์สัมพันธ์ของคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลาเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 3 – 4 ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อย 70 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 3 – 4 ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบต่อเวลา มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 6/พ.ย./2560
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 20/ต.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-เครื่องทำความสะอาดพื้น-ปวช 2/ส.ค./2560
      เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/ส.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-ชุดอุปกรณ์ผ่าแตงโม 2/ส.ค./2560