: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 4/4/2522 : :


อั๋น
ชื่อ-นามสกุล : 
วาสนา  สละมั่น
ชื่อเล่น : 
อั๋น
วันเกิด : 
4 เม.ย. 2522
อายุ : 
41
เพศ : 
E-mail : 
oasisintrang@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
58 ซ.1 ถ.เพชรเกษม
อำเภอ : 
ห้วยยอด
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
92130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0817876145
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
งานอดิเรก :