ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนีรนุช กัลป์จารุ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :