ชื่อ - นามสกุล :นายภาสกร รอดริน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :