ชื่อ - นามสกุล :นายจักรินทร์ ตัญทนวัตร
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :