ชื่อ - นามสกุล :นางประภาวรรณ บัวเพชร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :